Stefan Rybi

Urodzony w 1940 r. w Leńcach k. Białegostoku. Uczeń znanego pejzażysty prof. Aleksandra Welsa. Od 1963 r. członek zwyczajny Związku Polskich Artystów Plastyków. Wieloletni Prezes i Wiceprezes Okręgu ZPAP w Białymtoku.

Uprawia malarstwo sztalugowe, ścienne, sakralne, polichromię, sgrafitto, grafikę i plakat.

Autor dzieł o charakterze nad­realistycznym, tworzonych przy użyciu realistycznego arsenału środków wyrazu.Stefan Rybi was born in 1940 in Leńce near Białystok. Student of professor Aleksander Wels. Member of the Association of Polish Artists and Designers since 1963. Member of the Białystok Administration. For many years President and Vice-President of the Polish Fine Artists Association District in Białystok.

He works on easel, mural and religious paintings, polychrome, sgraffito, graphics and posters. He creates surrealistic works using realistic devices of expression.