Marcin Kołpanowicz

MARCIN KOŁPANOWICZ urodził się w 1963 r. w Krakowie. Dyplom na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie obronił w 1987 r. w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego i prof. Zbyluta Grzywacza. Od tego czasu zorganizował 25 wystaw indywidualnych i brał udział w wielu zbiorowych. Uprawia metaforyczne malarstwo olejne i pastelowe. Jest również twórcą portretów, ilustracji książkowych i plakatów. Jego prace zdobią wiele kolekcji w Polsce, a także w Austrii, Niemczech, Holandii, Francji i USA. Obrazy Kołpanowicza “zagrały” w serialu TVP Siedlisko w reż. Janusza Majewskiego (Anna Dymna malowała “latający parowóz” Kołpanowicza), pojawiły się na okładkach książek (m.in. “Brulion Paryski Arkadiusza Pacholskiego, “Kielich” Waldemara Łysiaka, tomiki poezji Marty Dąbrowskiej). Artysta zrealizował Drogę Krzyżową w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Tenczynku k. Krakowa, obraz beatyfikacyjny siostry Marty Wieckiej w Śniatyniu (Ukraina) oraz obraz ołtarzowy i fresk w Centrum Św. Jana Pawła II w „Nie lękajcie się” w Krakowie-Łagiewnikach.

Wybrane wystawy indywidualne:

1987 –  Galeria Inny Świat, Kraków, 1988 – Galeria NCK, Kraków, 1992  – Inter Art Galerie Reich, Kolonia,  Stara Galeria, Kraków, 1994  – Galerie Pont Neuf, Paryż, 1995 – Galeria Osorya, Kraków, 1996 – Inter Art Galerie Reich, Kolonia,  Wiesinger Galerie, Linz, 1997 –  Poly-Print Galerie, Wuppertal, 1999 – Galeria Krypta u Pijarów, Kraków, 2000 – Willa Decjusza, Kraków, Galeria Palace, Kraków, 2001 – Galeria KOK, Krzeszowice, Kunst und Kultur, Aschau, 2002  – Inter Art Galerie Reich, Kolonia, 2005 – Vincentian Fathers, Nowy Jork, 2013 – Galeria Na Wprost, Iława, 2014 -„Czterej jeźdźcy Surrealizmu: Beksiński, Olbiński, Jaśnikowski, Kołpanowicz”, II Targi Sztuki w Krakowie, 2016 – Delatour Galerie, Klagenfurt, Austria

Ważniejsze wystawy zbiorowe:


BORN Fine Art Galerie, Kolonia; Hintrager Galerie, Dortmund; Poly Print Galerie, Wuppertal; BWA, Częstochowa; Kolekcja TOP-ART (Pałac Lubomirskich, Warszawa; BWA, Zakopane; BWA, Nowy Sącz; Galeria Jatki, Nowy Targ ); Galeria SD, Warszawa; Galeria Ars Nova, Łódź; Galeria Krupówki, Zakopane; Zachęta, Warszawa; Galeria Ars Novum, Warszawa; Międzynarodowe Biennale Pasteli 2000, 2002 i 2004 Nowy Sącz, 2003           –  Międzynarodowe Biennale Ilustracji Bratysława,  2009  – „Dante – The Divine Commedy” w Saeby (Dania) iViechtach (Niemcy),  Surrealiści Polscy”, Galeria Miejska, Płock, 2010  – „Oto patrz, Fryderyku”, Filharmonia, Gdańsk, Międzynarodowy Salon Malarstwa INTER ART, Kolonia,  2011  –międzynarodowa wystawa realizmu magicznego “Light Fantastic”, Galeria Roosen, St. Truiden (Belgia), wystawa “Podniebna flota”, galeria Focus, Warszawa, wystawa “Magical Dreams” (Szczyrk – Turyn – Kołobrzeg – Włocławek), wystawa “100 + 1 pięknych obrazów”, galeria ZPAP, Warszawa, Grupa Apellesa w Millenium Hall, Rzeszów, 2012  – wystawa “Polen in Bayern”, Wolnzach, Niemcy, 2013 – Grupa Apellesa, galeria DAP, Warszawa, międzynarodowa wystawa Ambasadorowie Sztuki, galeria DAP, Warszawa, wystawa „Magical Dreams II” (Szczyrk – Kołobrzeg – Włocławek – Viechtach), 2014 –  wystawa SAFADORE – Spadkobiercy Dalego, Le Mont-Dore, Francja, „Magiczny realizm”, galeria Centrum Kultury, Rybnik, 2016 – Salon Malarski, ParyżMarcin Kołpanowicz

Born in 1963 in Cracow. In 1987 he graduated from the Faculty of Painting at the Jan Matejko Academy of Fine Arts. Since then he has had 30 individual exhibitions and participated in numerous collective exhibitions. He works on metaphorical oil and pastel paintings, in which he mixes a fertile imagination with poetic metaphors and a paradoxical sense of humour. He also painted portraits, book illustrations and posters. His works are on display in numerous collections in Poland, Austria, Germany, France, the Netherlands and USA. His paintings “acted” in the Polish television series “Siedlisko”, directed by Janusz Majewski (in the series, Anna Dymna is painting Kołpanowicz’s “Flying Steam Locomotive”) and were used on book covers (e.g. on Waldemar Łysiak’s “Kielich”). He painted the Stations of the Cross in the Roman Catholic church of St. Catherine of Alexandria in Tenczynek near Cracow, obraz beatyfikacyjny siostry Marty Wieckiej in Sniatyn (Ukraine), the altar painting and fresco in John Paul II Center in Cracow-Łagiewniki. His individual exhibitions were displayed e.g. in Cracow (Inny Świat Gallery, NCK Gallery, the Old Gallery, Ossorya Gallery, Palace Gallery, Villa Decius Gallery, Krypta u Pijarów Gallery, II Art Trade Fair), Cologne (Inter Art Galerie Reich), Paris (Galerie Pont Neuf), New York (Vincentian Fathers), Kielce (Wieża Sztuki Gallery), Wuppertal (PolyPrint Galerie) and Klagenfurt (Galerie De La Tour). He participated in the biggest Polish and international exhibitions of fantastic/magical realism, e.g. “Dante – The Divine Comedy”, (Sæby, Denmark and Viechtach, Germany), “Surrealiści Polscy” (Płock), “Light Fantastic” (Sint-Truiden, Belgium), “Magical Dreams” (3 editions – Szczyrk, Turyn, Kołobrzeg, Wrocław, Włocławek, Wolnzach, Viechtach), ”Polen in Bayern” (Wolnzach), The Apelles Group (Warsaw, Rzeszów), “SAFADORE – Spadkobiercy Dalego” (2 editions – Le Mont-Dore, France), „Ponad horyzontem zdarzeń” (3 editions – Quantum Gallery, Warsaw), „Metamorfoza”.