Jaremi Picz

Urodzony w 1955 r. w Lewinie Brzeskim. Uprawia malarstwo sztalugowe, zajmuje się rzeźbą i tworzy instalacje.

Pierwszą jego dużą wystawę indywidualną zorganizował Szymon Kobyliński w ramach ogólnopolskiego konkursu wiedzy o sztuce w 1973 r.

Założył z Romanem Malinowskim Wolne Związki Zawodowe w Lokomotywowni w Opolu. Drukował plakaty i druki ulotne w siedzibie Solidarności we Wrzeszczu w Gdańsku. W 1981 r. wyjechał do Niemiec, gdzie przez dwa lata współpracował z Galerią Polską w Düsseldorfie. Po powrocie do Polski pracował dla Muzeum Architektury we Wrocławiu przy konserwacji zabytków Dolnego Śląska i budowie skansenu w Kudowie-Zdrój. W 1987 r. zaprojektował i wykonał płaskorzeźbę drzwi wejściowych do kościoła św. Piotra i Pawła w Łubnianach pod Opolem.

Jego obrazy znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i są sprzedawane na aukcjach (m.in. Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa, Dom Aukcyjny Agra-Art, Warszawa, Polski Dom Aukcyjny Wojciecha Śladowskiego, Kraków, Pragaleria, Warszawa, Auktionshaus Weser, Bremen).

Wybrane wystawy:

2016 Centrum Kultury Polskiej im. Ignacego Paderewskiego, Bruksela, Belgia

2017 Biennale w Cannes, Francja

2017 Art Carrousel du Louvre, Paryż

Zamek Hubertendorf, Wiedeń, Austria

Galeria PAKS, Monachium, Niemcy

Galeria PAKS, Wiedeń, Austria

2019 Udział w Art Capital, Grand Palaise, Paryż, Francja

Odznaka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony Dla Kultury Polskiej

2018 nominacja do Carravaggio Prize Master of Art, Mediolan, Włochy

2019 nominacja do Botticelli Prize, Florencja, WłochyJaremi Picz was born in 1955 in Lewin Brzeski. He works on easel paintings, sculptures and installations.

His first big individual exhibition was organized by Szymon Kobyliński for the nationwide art theory competition in 1973. He founded the Free Trade Unions in Lokomotywownia in Opole, together with Roman Malinowski. He printed posters and flyers for the Solidarity labour union in Wrzeszcz, Gdańsk. In 1981 he moved to Germany where he cooperated with the Polish Gallery in Düsseldorf for two years. After returning to Poland, he worked for the Museum of Architecture in Wrocław, restoring Lower Silesian antiques and building the open-air museum in Kudowa-Zdrój. In 1987 he designed and made the relief on the front doors of the Saints Peter and Paul Church in Łubniany, near Opole.

His works can be found in numerous private collections and are sold on auctions (Rempex Auction House, Warsaw, Agra-Art Action House, Warsaw, Polish Auction House of Wojciech Śladowski, Krakow, Pragaleria, Warsaw, Auktionshaus Weser, Bremen).

Selected Exhibitions:

2016 Ignacy Paderewski Polish Culture Centre, Brussels, Belgium

2017 Biennale in Cannes, France

2017 Art Carrousel du Louvre, Paryż

Hubertendorf Castle, Vienna, Austria

PAKS Gallery, München, Niemcy

PAKS Gallery, Vienna, Austria

2019 Participant in Art Capital, Grand Palaise, Paris, France

Decoration of Honor Meritorious for Polish Culture

2018 nomination for the Carravaggio Prize Master of Art, Milan, Italy

2019 nomination for the Botticelli Prize, Florence, Italy