Daniel Pielucha

Rodzaj uprawianego przez artystę malarstwa sztalugowego jest nazywany
“NADREALIZMEM POLSKIM”.
Malarz w swym dziele, wzorem wielkich poprzedników szuka cech
świadczących o odrębności naszej kultury. Z wielkim szacunkiem dla
warsztatu i historii malarstwa polskiego podkreśla jej wyjątkowy charakter.
Inspiracje znajduje w odchodzącym pejzażu naszej prowincji, w związku
z czym chętnie uczestniczy w najważniejszych plenerach sztuki figuratywnej.
Ludowość wsi polskiej, wierzenia i obyczaje to sceneria wizji
malarskich, w których autor wyraża swój stosunek do współczesnego świata i egzystencji drugiego człowieka.
Twórczość swoją malarz prezentował na ponad 50 wystawach indywidualnych między innyni w
Katowicach, Oświęcimiu, Częstochowie, Głogówku, Szczyrku i Warszawie, Gdańsku, Sieradzu, Chorzowie i Lublinie.
Reprezentował polską sztukę na zbiorowych wystawach w Berlinie, Sztokholmie,Stambule, Nowym Jorku i Meksyku.Daniel Pielucha was born in 1959 in Wieluń. He graduated from the Jan Matejko Academy of Fine Arts in 1985.

He paints in what is called Polish superrealism. In his works he seeks qualities that distinguish Polish culture, like his great predecessors. With great respect he emphasises the extraordinary in the form and history of Polish painting . He finds inspiration in the landscapes of Polish countrysides. He eagerly participates in the biggest figurative artist meetings. The Polish countryside folklore is the inspiration of his visions, in which he expresses his attitude towards the contemporary world and the existence of other people.

He had over 50 individual exhibitions, e.g. in Katowice, Oświęcim, Częstochowa, Głogówek, Szczyrk, Warsaw, Gdańsk, Sieradz, Chorzów and Lublin. He participated in collective exhibitions in Berlin and Stockholm.