• aukcja na rzecz dzieci niepełnosprawnych Mikołajki 2005, Goniądz 2007-2009,
  • aukcja na rzecz zmarłego dziennikarza Andrzeja Koziary 2009,
  • wystawa i aukcja w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach na rzecz fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo” 2009,
  • świąteczne prezenty dzieciom z Ośrodka Terapii Zajęciowej w Mońkach – Galeria Biała, Białystok 2010,
  • zorganizowanie aukcji na rzecz dzieci specjalnej troski w Mikołajkach (Kobak)
  • stworzenie Strony Malarzy-Podlasia,
  • promocja sztuki (reprodukcje obrazów) w miesięczniku Art&Business 2011.